Fundacja "Zdążyć Przed Czasem"

Zostań naszym wolontariuszem

Wolontariat

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie prowadzi działalność na rzecz innych ludzi. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w tej ustawie (art. 2 ust.3).

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na wiek (osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców), wyznanie, poglądy. Jeżeli masz tylko trochę wolnego czasu i chcesz go podarować innym, chcesz pomagać drugiemu człowiekowi, to zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc, uśmiech, rozmowę, poradę.

Korzyści z wolontariatu
  • Niewątpliwą korzyścią jest zawarcie nowych znajomości, możliwość samorealizacji, wykazanie się w działaniu, wyjście poza ramy pracy zawodowej, pozbycie się egoizmu, otwieranie się na innych i na ich potrzeby, nauka empatii i wdzięczności.
  • Możliwość otrzymania Certyfikatu wolontariatu-  to dokument, który weryfikuje liczbę godzin spędzonych przez Ciebie na wolontariacie. Może on być użyty jako dowód, że ukończyłeś wymaganą liczbę godzin pracy dla szkoły lub organizacji.
  • Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studia lub jesteś na nich obecnie, świadectwo wolontariatu może być również pomocnym elementem dokumentacji.
  • Dodatkowy dzień do świętowania – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest obchodzony co roku, 5 grudnia. To miłe wyróżnienie i docenienie wykonywanej bezpłatnie pracy, która wnosi do świata dużo dobra. Dzień , który możesz świętować razem z nami.

Zostań naszym wolontariuszem, skontaktuj się z nami:
e-mail: kontakt@fundacjazdazycprzedczasem.pl